Home > Политика на поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ОБЩИ ПРАВИЛА НА САЙТА

Настоящият документ описва как се обработват личните данни на потребителите на този уебсайт. Данните се обработват в съответствие с изискванията за законосъобразност и справедливост, в съответствие с приложимите разпоредби и се приемат подходящи мерки за сигурност за защита на данните. Данните ще се съхраняват за времето, необходимо за постигане на целите на обработката и в съответствие с приложимите разпоредби.

Тази политика за поверителност е строго посочена към настоящия уебсайт, а не за други уебсайтове, до които потребителите имат достъп, като щракнат върху съответните връзки. Тези уебсайтове са независими администратори на данни (освен за уебсайтовете на компанията) и поради това трябва да се направи позоваване на съответната политика.

Моля, прочетете всички съответни политики за поверителност на този уебсайт.

Тип обработени данни и процедури за обработка

Информираме ви, че данните винаги ще бъдат обработвани от “Б.В.ЛИНК” ООД, за да се спази задължение, наложено от закон, наредба или законодателство и да се приложи или защити правото на “Б.В.ЛИНК” ООД. “Б.В.ЛИНК” ООД може да разкрива данни на публични органи, съдилища, полиция, адвокати / адвокати, пощенски станции / спедитори, ако е необходимо.

Данни за навигация

ИТ системите и софтуерните процедури на този уебсайт, в рамките на тяхната редовна работа, придобиват някои лични данни, чието прехвърляне е подразбиране при използването на интернет комуникационни протоколи.

Тези данни не се събират с цел свързването им с техните притежатели. Това обаче са данни, които по своята същност, с обработка и препратка към данни на трети страни, могат да идентифицират потребителите.

Тази категория данни включва IP адреси или имена на домейни на компютри на потребители, посещаващи уебсайта, URI (Uniform Resource Identifier) ​​адреси на необходимите ресурси, времето на заявката, използвания метод за изпращане на заявката до сървъра, размера на полученото файл, числовият код за състоянието на отговора на сървъра (изпратен, грешка и т.н.) и други изисквания на оперативната система и ИТ средата на потребителите.

Данните могат да се обработват на хартия, ръчно, с ИТ и електронни средства (следователно “Б.В.ЛИНК” ООД може да подава данни както на хартия, така и в ИТ поддръжка).

Тези данни се използват от “Б.В.ЛИНК” ООД с изключителната цел да събират анонимна статистическа информация за използването на уебсайта и да контролират безпроблемната му работа и те се изтриват веднага след обработката. Данните могат да се използват за определяне на каквато и да е отговорност в случай на ИТ престъпления срещу уебсайта или като цяло срещу Компанията.

Данни, които потребителите предоставят доброволно

Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на съобщения до адресите на “Б.В.ЛИНК” ООД (ако няма специален формуляр, който трябва да се попълни, включително препратки към съответните политики за поверителност) изисква “Б.В.ЛИНК” ООД да получи адреса на подателя за съответния отговор, както и други лични данни, включени в съобщението (или в съответните прикачени файлове).

В този случай (без формуляри, които трябва да се попълнят, включително препратки към съответните политики за поверителност), предоставянето на данни не е задължително. Ако обаче не се предоставят данни или съответният адрес, съответното искане не може да бъде изпълнено.

Изпращайки съобщение, подателят упълномощава “Б.В.ЛИНК” ООД да обработва данни с оглед изпълнение на съответните заявки. “Б.В.ЛИНК” ООД може да обработва данни, независимо дали са на хартия или на ИТ поддръжка, както ръчно, така и с други ИТ или електронни средства.

Права

Информираме Ви, че GDPR предоставя възможност на субекта на данните да поиска от Администратора на данни (на горепосочените адреси) достъп до лични данни и да ги коригира или отмени или ограничи тяхната обработка или да се противопостави на тяхната обработка, в допълнение към упражняването на правото към преносимостта на данните, както и други права, включително оттегляне на съгласие, когато е предвидено: оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката въз основа на съгласие, дадено преди оттеглянето.

Известие и обхват на разкриване

Никакви данни от уеб услугата (т.е. горните навигационни данни) не могат да бъдат уведомявани или разкривани (с изключение на уведомяването на съдебната власт или полицията, ако е необходимо).

Данните могат да бъдат разкрити от името на “Б.В.ЛИНК” ООД, всеки за собствена роля, на всички субекти, делегирани от “Б.В.ЛИНК” ООД (административен персонал, персонал, отговарящ за връзките с обществеността, също външен за компанията, ИТ персонал, който също може да изпълнява задачи на системни администратори, също външен за компанията, маркетингов персонал, също външен за компанията, стажанти, обработващи данни и техния персонал, лица, отговарящи за конкретната област, за която е отправено искане, персонал за управление на сайта, също външен за компанията) и за вътрешни и външни Процесори за данни (например външни изпълнители, отговарящи за изпращане на поща, маркетинг, администриране и поддръжка на сървъри, администриране на уебсайтове). Списъкът на обработващите данни е винаги достъпен, като се свържете с администратора на данни.

За лицата, отговорни за обработката на данни, моля, обърнете се и към конкретната информация, съдържаща се в сайта, в зависимост от необходимата услуга.

Предоставените от потребителя данни могат да бъдат разкрити на субектите, за които има задължение съгласно закона или за законни интереси, като например да се отстоява право на компанията; данните могат да бъдат разкрити на всеки превозвач / спедитор за изпращането на необходимия материал на “Б.В.ЛИНК” ООД; данните могат да се предават на категориите лица, посочени в крайна сметка в конкретната информация в различните раздели на сайта.

Бисквитки

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат на вашия компютър.

Ако искате да научите повече за “бисквитките”, които използваме, моля, вижте нашата политика за бисквитките на следния линк: https://shop.bvl.bg/izpolzvane-na-biskvitki/

Промени по политиката

Тази политика за поверителност се актуализира от 22 ноември 2020 г. Актуализациите се прилагат в рамките на политика за постоянен преглед на политиките за поверителност и те ще бъдат заредени на тази страница.

Връзка с нас

За повече информация относно нашите практики за поверителност, ако имате въпроси или искате да подадете жалба, моля, свържете се с нас по имейл на office@bvl.bg или по пощата, използвайки посочените по-долу подробности:

кв, бул. „Ломско шосе“ №218A 1231 Складова Зона, София